Hoppa till innehåll

Årsrapport 2020

by

Trots Covid-19 och dess problem har jag under året anslutit 9 nya kunder, 4 nybyggda hus och resten till hus som bytt ägare, där fiberanslutning saknats.

Andra aktiviteter som utförts:

 • Gps-inmätning av efteranslutningar sedan 2011, för att säkerställa för framtiden att inga onödiga avgrävningar sker.
 • Översyn av dokumentation, ledningsritningar och kopplingslistor mm.
 • Ritat om Träkumlas nät till samma format som Vall, Hogrän och Mästerbys. Projektören slöt under projektet och efterträdaren har inte kunnat uppdatera i det filformatet. Jag har efter översynen av verksamhetsdokumenten hittat många fel som rättats till och därefter tagit över projektering och uppdatering av nya anslutningar.
 • Kontroll av samtliga fiberskåp (rensning av gräs, buskage runt och invändigt kontrollerat att inga råttor varit på besök)
 • Batteribyte i Träkumla-Backuppen.
 • Kontroll av stamledning som korsar kanalen vid Gardrungs i Stenkumla, röjt runt markeringspinnen för schaktet så den syns vid nästa rensning. Avbrott på den fiberstammen släcker alla 3 noder.

Svarat på begäran från PTS bredbandskartläggning om:

 • Anslutningspunkter för fiberoptiska nät
 • Adresser med möjlighet till efteranslutning till existerande fibernät  
 • Adresser som berörs av beslutad utbyggnad av fibernät
 • Sänt in Excel-fil med samtliga belägenhetsadresser anslutna i nätet

Driftstörningarna under året har varit mindre än tidigare, men GEAB har ändå haft 3 totalavbrott och några lokala som berört kunder anslutna till Bandernoden.

Fibernätet har varit skadefritt under året, men blev orolig när tekniker från Telia ringde och meddelade att en kunds fiber var trasig någonstans i föreningens nät. Kontrollerade då fibern från den drabbade via fiberskåpen fram till föreningens ODF-skåp (kors-kopplingspunkt mot Telias utrustning) vid Vall telestation utan att hitta något fel, kontaktade då tekniker som hade tillgång till telestationen. En mus hade tagit sig in och gnagt av 2 fibrer, den andra kunden som var drabbad hörde av sig medan reperationen pågick.

Medverkat i Byanätforums nationella Webbkonferens 12 nov, där jag fick redovisa våra erfarenheter med uppbyggnaden av nätet mm. På frågan om vad som skulle gjorts annorlunda om vi skulle gjort det igen, svarade jag bl.a. större fiberskåp, mera fiber i stammarna och erbjuda passiv anslutning även till de som inte ville gå med, där det var möjligt.

Nätet har snart varit igång10 år, med åren ökar behovet av underhåll och för att säkerställa driftsäkerheten, behöver vissa skåp fräschas upp och något ev. bytas ut. Föreningen bytte ut ett i Hogrän 2018 där matning till alla noder var skarvade i och som förorsakat många störningar, till ett betydligt större med modern kassett-insats som separerar tuberna med fiber. Det är nu mycket lättare att felsöka i och mer robust.

Jag har under året förhandlat fram en förlängning av det 10-åriga avtalet med Telia för Vall, Hogrän och Mästerby med 2,5 år. Avtalet löper nu ut samtidigt med Träkumlas 2023-09-01. 

Nästa deadline blir nu 2023-09-01. Det som erbjuds i dag om vi forsätter med Telia som kommunikation och tjänsteleverantör blir prismässigt ungefär som i dag om vi väljer nästa hastighetssteg, uppströms 250Mbit/s och nedströms 250Mbit/s, men bara en digitalbox, om man vill ha fler kostar det extra. För de som önskar går det att välja andra alternativ t.ex. öppen fiber och då kan man välja tjänsterna fritt.

Medlemsavgiften för 2021 blir oförändrad 100 kr.

Det här är min sista rapport, det har blivit ganska många under åren som jag varit med i styrelsen, men nu lämnar jag min plats till yngre förmågor vid årsstämman i vår. Känner att min tid framöver vill jag tillbringa med familjen och egna projekt, som fått stryka på foten under åren. Det skall bli skönt att inte behöva avbryta det man håller på med pga. mobilen ringer ang. fiberfrågor/problem.
Samtidigt vill jag tacka och önska alla som jag varit i kontakt med på olika sätt god fortsättning och lycka till med fibern i fortsättningen.

Gott Nytt År
Sören

Årsstämma 18 mars 2020

by

Vall-Hogrän-Mästerby Fiber

Ekonomisk förening

Årsstämma 18 mars

 kl 19.00 i Vall Hembygdsgård

 • Förhandlingar
 • Dagordning och Verksamhetsberättelse delas ut på mötet

Vi bjuder på Smörgåstårta, kaffe och samkväm.

Välkomna/Styrelsen

Årsrapport 2019

by

Årsrapport 2019

Fiberföreningen har nu 433 anslutna i nätet och 413 uppkopplade.

GEAB har trots uppgradering av Gotlandslänken haft 4 totalavbrott och 15 lokala avbrott som drabbat våra noder. Noden i Träkumla som är utrustad med backup har strulat vid avbrott som varat längre än 3 timmar, när batterierna blivit helt urladdade har den inte startat upp igen när strömmen kommit tillbaka.

Tycker nog att det varit mindre problem med routrar och digitalboxar under året i samband med störningarna, de flesta vet nog hur man får snurr på tv´n igen.

Fibernätet har varit skadefritt under året, men vi har upptäckt problem att blåsa om fiber i slangar som legat närmare 10 år i marken och blivit vattenfyllda. Vid en kund gick det inte att blåsa ur den trasiga fibern trots flera försök, nytt schakt fick grävas i stället, vilket medförde ökade kostnader.

Focus är nu att teckna nytt avtal med en kommunikationsoperatör liknande det vi har i dag.
Styrelsen har därför deltagit i flera träffar som Fibernät Gotland arrangerat för att ev. försöka samordna processen.

Det 10-åriga avtalet med vår kommunikationsoperatör Telia går ut under 2021 (2023 för Träkumla).

Valet står nu mellan att behålla Telia eller handla upp en ny kommunikationsoperatör. Ett byte av operatör är både tekniskt och administrativt komplicerat och omfattande. Byte av operatör innebär bland annat att all teknisk utrustning i nodhus och hemmen måste bytas ut.

På marknaden finns nu flera att välja mellan, men i dagsläget är Telia dominerande.

I avtalsförslaget som Telia presenterat ingår backuper i noderna.

Medlemsavgiften för 2020 blir oförändrad 100 kr.

Vi tillönskar våra medlemmar och samarbetspartners
Gott Nytt År
Styrelsen/Sören Åkerblom

Årsstämma 18 mars 2019

by

Vall-Hogrän-Mästerby Fiber

Ekonomisk förening

Årsstämma 18 mars

 kl 19.00
i Vall Hembygdsgård

 • Förhandlingar
 • Dagordning och Verksamhetsberättelse delas ut på mötet

Vi bjuder på Smörgåstårta, kaffe och samkväm.

Välkomna/Styrelsen

Årsrapport 2018

by

Årsrapport 2018

Anslutningsgraden fortsätter att öka och är f.n. 87,5% (Träkumla, 88%, Vall 91%, Hogrän 91% och Mästerby 80%).
Detta innebär att det med tiden kan bli svårt att ansluta nya i vissa områden.

I samband med skåpbytet under hösten flyttades 18 kunder från Bandernoden till
Vallnoden för att ha reserver i stamfibern mellan Hogrän k:a och Bander.

GEABs uppgradering av Gotlandslänken har medfört 12 totalavbrott och vid Bandernoden har det varit ytterligare 16 strömavbrott under året. Detta har resulterat i stort missnöje hos medlemmar pga. av alla omstarter. Tyvärr hjälper det inte med backup vid långvariga avbrott och vi får nog klara oss utan den denna avtalsperiod. Vid nästa upphandling är det ett krav att backuper ingår annars blir det inget nytt avtal.

I många år har fibernätet varit skadefritt men i år har råttor tagit sig in i ett skåp i Vall trots lecakulor i botten och skadat flera kundfibrer. Skadorna kunde dock ha varit mer omfattande om stamfibern skadats vilket inte var fallet.

Det 10-åriga avtalet med vår kommunikationsoperatör Telia går ut under 2021 (2023 för Träkumla). Detta gör att vi har börjat förbereda nästa upphandling genom att delta i Fibernät Gotlands informationsträffar med Telenor, IP-Only och Telia. Valet står nu mellan att behålla Telia eller handla upp en ny kommunikationsoperatör. Ett byte av operatör är både tekniskt och administrativt komplicerat och omfattande. Byte till en ny operatör innebär bland annat att all teknisk utrustning i nodhus och hemmen måste bytas ut. Marknaden är också begränsad och i dagsläget dominerad av Telia.

Föreningen uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR General Data Protection Regulation) som gäller från den 25 maj 2018.

Medlemsavgiften för 2019 blir oförändrad 100 kr.

Vi tillönskar våra medlemmar och samarbetspartners
Gott Nytt År
Styrelsen/Sören Åkerblom

Planerat fiberavbrott den 16 oktober kl. 07-16

by

Planerat fiberavbrott den 16 oktober kl. 07-16

Alla kunder berörs när föreningen byter ut ett fiberskåp i Hogrän, som är en knutpunkt i nätet. Det har blivit för trångt och inte längre driftsäkert, samtidigt flyttas 18 kunder från Bander-noden till Vall-noden, för att kunna ansluta nya kunder i framtiden.

Så fort skåpet är på plats svetsas först länkarna till noderna, (ca 20 fibrer) när det är klart får alla kunder i Träkumla, Vall, Akebäck, Mästerby och de flesta i Hogrän ljus i fibern igen. Därefter Stenkumla och sist de som flyttas från Bander.

Det är 132 fibrer som skall svetsas om, så risken finns att någon blir felkopplad, hoppas ni har överseende med det.

I slutet av denna vecka kommer uppraderingar göras i Vall Telestation, (ny trunk, switch och odf) kan medföra kortare avbrott.

Ni som ev. saknar uppkoppling den 17 oktober ring Sören  070 444 38 25

Styrelsen
Vall-Hogrän-Mästerby-Träkumla fiber

ÅRSSTÄMMA 17 APRIL 2018

by

Kl 19.00 i Vall Hembygdsgård

 • Förhandlingar
 • Anne Ståhl Mousa, bredbandsansvarig på regionen informerar bl.a. om framtidens digitala tjänster.

Dagordning och Verksamhetsberättelse delas ut på mötet.

Vi bjuder på smörgåstårta dricka och kaffe.

Välkomna/Styrelsen

Årsrapport 2017

by

Årsrapport 2017

Föreningen har nu passerat 400 uppkopplade fiberanslutningar.
Under året har ytterligare 7 fastigheter anslutits.
Vi har nu 419 fastigheter anslutna varav 401 är uppkopplade.
Flera av fastigheterna som anslutits i efterhand har skett vid ägarbyte.
När det funnits slangar dragna till tomtgräns, har det varit problem
med fiberblåsningen pga. vatten läckt in.

 

Det har varit en del driftstörningar i Telias nät som påverkat tv-sändningar och
ip-telefoni.
Mästerby har drabbats av många strömavbrott under året. Vid många korta avbrott
skadas lätt utrustning som Gateway och digitalbox. Sören har fått många samtal från
medlemmar som haft problem med ip-telefoni och digital-tv. Han har ringt till Telias
support för de medlemmar som inte fått ordning på sina problem trots
flera kontakter med supporten.

När problemen kvarstår efter upprepade omstarter av Gatewayen skall den bytas ut.

Ni som har liknande återkommande problem skall ringa Telias support 020 755 766,
välj alt.2 och begära att få Gatewayen utbytt kostnadsfritt.

Vi saknar fortfarande backupper i noderna Vall och Bander. När Telia lägger ner
stationerna hösten 2018 hoppas vi få tillgång och installera backupper där.
Fibernätet har varit skadefritt ytterligare ett år. Nya märkskyltar har monterats på
samtliga skåp och samtidigt gjorts förebyggande underhåll (rensat bort sly, slingrande
växter, myror, getingbon och efterfyllt med lecakulor).
 

Många fastigheter har bytt ägare under året vilket medfört merarbete för kassören.
Om ni skall sälja fastigheten kontakta då kassören i god tid innan nya ägarna tillträder.
Det är viktigt att föreningen får informera tillträdande om övertagandet av fiberanslutningen.
Utrustningen som tillhör fastigheten lämnas kvar om nya ägarna övertar
fiberanslutningen, annars skall den lämnas tillbaka till föreningen.

Medlemsavgiften för 2018 blir oförändrad 100kr.

Vi tillönskar våra medlemmar och samarbetspartners
God Jul Och Gott Nytt År
Styrelsen

Årsstämma 18 april kl 19.00 i Vall Hembygdsgård

by

Årsstämma 18 april kl 19.00 i Vall Hembygdsgård

 

Åren går fort, bara 4 år kvar på vårat avtal med Telia..

 • Förhandlingar
 • Anne Ståhl Mousa, bredbandsansvarig på Regionen kommer och informerar om vilka möjligheter fibernätet ger oss i framtiden, och hur vi i fortsättningen måste uppgradera och säkra nättrafiken för kommande tjänster.

Dagordning och Verksamhetsberättelse delas ut på mötet.

Vi bjuder på Smörgåstårta och kaffe.

Välkomna/Styrelsen

Årsrapport 2016

by

Årsrapport 2016

Föreningen har projekterat och kopplat upp ytterligare 8 nya anslutningarna under året i Träkumla. Vi har nu 412 fastigheter anslutna, varav 394 är uppkopplade

Geab har under året grävt ner högspänningsledningar i Hogrän och Stenkumla mycket nära våra fiberledningar, de har även korsat på många ställen, vilket medfört många ledningsärenden och ledningsutsättningar. En avgrävning har skett på en fastighetsfiber vid Myrse som Geab tagit på sig.

Det har varit driftstörningar i Telias nät även detta år och många strömavbrott i Mästerby som drabbat kunder i Mästerby och Hogrän, tyvärr mycket krångel med TV ´n när strömmen kommit tillbaka och man måste koppla ur digitalboxen från nätet och starta om gatewayn, vänta till den är klar och sedan koppla in digitalboxen till nätet igen. Vi saknar fortfarande backupper i noderna Vall och Bander.

Det har inte varit några strömavbrott i Vall sedan GEAB grävt ner hög och lågspänningsledningarna.

Föreningen har inte haft några råttskador på nätet sedan 2014 då vi fyllde våra fiberskåp nertill med lecakulor.

Supportlänken på hemsidan har hjälp många i samband med driftstörningar.

Medlemsavgiften för 2017 blir oförändrad 100kr.

 

Vi tillönskar våra medlemmar och samarbetspartners
God Jul Och Gott Nytt År
Styrelsen