Skip to content

Årsstämma 18 april kl 19.00 i Vall Hembygdsgård

by

Årsstämma 18 april kl 19.00 i Vall Hembygdsgård

 

Åren går fort, bara 4 år kvar på vårat avtal med Telia..

  • Förhandlingar
  • Anne Ståhl Mousa, bredbandsansvarig på Regionen kommer och informerar om vilka möjligheter fibernätet ger oss i framtiden, och hur vi i fortsättningen måste uppgradera och säkra nättrafiken för kommande tjänster.

Dagordning och Verksamhetsberättelse delas ut på mötet.

Vi bjuder på Smörgåstårta och kaffe.

Välkomna/Styrelsen

Annonser

Årsrapport 2016

by

Årsrapport 2016

Föreningen har projekterat och kopplat upp ytterligare 8 nya anslutningarna under året i Träkumla. Vi har nu 412 fastigheter anslutna, varav 394 är uppkopplade

Geab har under året grävt ner högspänningsledningar i Hogrän och Stenkumla mycket nära våra fiberledningar, de har även korsat på många ställen, vilket medfört många ledningsärenden och ledningsutsättningar. En avgrävning har skett på en fastighetsfiber vid Myrse som Geab tagit på sig.

Det har varit driftstörningar i Telias nät även detta år och många strömavbrott i Mästerby som drabbat kunder i Mästerby och Hogrän, tyvärr mycket krångel med TV ´n när strömmen kommit tillbaka och man måste koppla ur digitalboxen från nätet och starta om gatewayn, vänta till den är klar och sedan koppla in digitalboxen till nätet igen. Vi saknar fortfarande backupper i noderna Vall och Bander.

Det har inte varit några strömavbrott i Vall sedan GEAB grävt ner hög och lågspänningsledningarna.

Föreningen har inte haft några råttskador på nätet sedan 2014 då vi fyllde våra fiberskåp nertill med lecakulor.

Supportlänken på hemsidan har hjälp många i samband med driftstörningar.

Medlemsavgiften för 2017 blir oförändrad 100kr.

 

Vi tillönskar våra medlemmar och samarbetspartners
God Jul Och Gott Nytt År
Styrelsen

 

Årsstämma 13 april 2016

by

Kl 19 00 i Vall Hembygdsgård

• Förhandlingar

• Underhållning

Vi bjuder på smörgåstårta, dricka och kaffe

VÄLKOMNA
Styrelsen i Vall-Hogrän-Mästerby Fiber ekonomisk förening

Nytt avbrott på backen i Träkumla

by

Idag har fibernätet på backen varit nere igen, orsaken var en skadad luftledning på
Geabs elnät.
Elavbrottet inträffade troligtvis omkring 06.30, backupen klarar drygt 2 timmars drift,
klockan 9 ringde första kunden som observerat felet, efter felsökning och felanmälan
till Geab kom fibernätet igång omkring kl 12.00

Den skadade luftledningen byter Geab ut senare.

Fiberföreningen/Sören

Nyårsrapport 2015

by

Nyårsrapport 2015

Föreningen har projekterat och kopplat upp 6 nya anslutningarna i Träkumla, Hogrän och Mästerby. Vi har nu 406 fastigheter anslutna varav 386 är uppkopplade

Geab har under året grävt ner högspänningsledningar i Träkumla Vall och Hogrän mycket nära våra fiberledningar, de har även korsat på många ställen, vilket medfört många ledningsärenden och ledningsutsättningar. Några avgrävningar har skett en stamledning vid Anglarve och 4 fastighetsfibrer som föreningen delvis fått stå för pga. sökbanden i schakten varit trasiga eller legat fel.

Backupen vid noden i Träkumla gick sönder i oktober, lyckligtvis kunde vi koppla bort den och få en ny på garantin, driftavbrottet blev ca 2 timmar.

Träkumla-projektet är nu avslutat, ledningsrätten blev klar i juni.

Det har varit en del driftstörningar i Telias nät även detta år pga. backupperna fortfarande saknas i noderna Vall och Bander.

Supportlänken på hemsidan har hjälp många i samband med driftstörningar.

Medlemsavgiften för 2016 blir oförändrad 100kr.

Vi tillönskar våra medlemmar och samarbetspartners
Gott Nytt År
Styrelsen

Noden på backen i Träkumla reparerad

by

Efter driftstörningen den 14 oktober som drabbade 38 kunder i fibernätet
så har Sören Åkerblom i går 16/11 lyckats koppla in en ny backup i noden
på backen i Träkumla.  Han lyckades utan att behöva stänga ned nätet.
Förhoppningsvis skall elektroniken hålla längre nu.

Börje Siggelin
borsig

Driftstörning för 38 kunder idag

by

Idag har det varit en driftstörning, som drabbade 38 kunder uppe på backen, felet berodde på att föreningens backup i Nodskåpet blivit fel på.

När den är ok igen blir vi tvungna att stänga ner nätet några minuter, vi försöker återkomma med tidpunkt när det dags.

Vi ber om ursäkt till drabbade kunder och hoppas på att ni har överseende med det inträffade.

Fiberföreningen/Sören