Hoppa till innehåll

Årsstämma 18 mars 2020

by

Vall-Hogrän-Mästerby Fiber

Ekonomisk förening

Årsstämma 18 mars

 kl 19.00 i Vall Hembygdsgård

  • Förhandlingar
  • Dagordning och Verksamhetsberättelse delas ut på mötet

Vi bjuder på Smörgåstårta, kaffe och samkväm.

Välkomna/Styrelsen

Årsrapport 2019

by

Årsrapport 2019

Fiberföreningen har nu 433 anslutna i nätet och 413 uppkopplade.

GEAB har trots uppgradering av Gotlandslänken haft 4 totalavbrott och 15 lokala avbrott som drabbat våra noder. Noden i Träkumla som är utrustad med backup har strulat vid avbrott som varat längre än 3 timmar, när batterierna blivit helt urladdade har den inte startat upp igen när strömmen kommit tillbaka.

Tycker nog att det varit mindre problem med routrar och digitalboxar under året i samband med störningarna, de flesta vet nog hur man får snurr på tv´n igen.

Fibernätet har varit skadefritt under året, men vi har upptäckt problem att blåsa om fiber i slangar som legat närmare 10 år i marken och blivit vattenfyllda. Vid en kund gick det inte att blåsa ur den trasiga fibern trots flera försök, nytt schakt fick grävas i stället, vilket medförde ökade kostnader.

Focus är nu att teckna nytt avtal med en kommunikationsoperatör liknande det vi har i dag.
Styrelsen har därför deltagit i flera träffar som Fibernät Gotland arrangerat för att ev. försöka samordna processen.

Det 10-åriga avtalet med vår kommunikationsoperatör Telia går ut under 2021 (2023 för Träkumla).

Valet står nu mellan att behålla Telia eller handla upp en ny kommunikationsoperatör. Ett byte av operatör är både tekniskt och administrativt komplicerat och omfattande. Byte av operatör innebär bland annat att all teknisk utrustning i nodhus och hemmen måste bytas ut.

På marknaden finns nu flera att välja mellan, men i dagsläget är Telia dominerande.

I avtalsförslaget som Telia presenterat ingår backuper i noderna.

Medlemsavgiften för 2020 blir oförändrad 100 kr.

Vi tillönskar våra medlemmar och samarbetspartners
Gott Nytt År
Styrelsen/Sören Åkerblom

Årsstämma 18 mars 2019

by

Vall-Hogrän-Mästerby Fiber

Ekonomisk förening

Årsstämma 18 mars

 kl 19.00
i Vall Hembygdsgård

  • Förhandlingar
  • Dagordning och Verksamhetsberättelse delas ut på mötet

Vi bjuder på Smörgåstårta, kaffe och samkväm.

Välkomna/Styrelsen

Årsrapport 2018

by

Årsrapport 2018

Anslutningsgraden fortsätter att öka och är f.n. 87,5% (Träkumla, 88%, Vall 91%, Hogrän 91% och Mästerby 80%).
Detta innebär att det med tiden kan bli svårt att ansluta nya i vissa områden.

I samband med skåpbytet under hösten flyttades 18 kunder från Bandernoden till
Vallnoden för att ha reserver i stamfibern mellan Hogrän k:a och Bander.

GEABs uppgradering av Gotlandslänken har medfört 12 totalavbrott och vid Bandernoden har det varit ytterligare 16 strömavbrott under året. Detta har resulterat i stort missnöje hos medlemmar pga. av alla omstarter. Tyvärr hjälper det inte med backup vid långvariga avbrott och vi får nog klara oss utan den denna avtalsperiod. Vid nästa upphandling är det ett krav att backuper ingår annars blir det inget nytt avtal.

I många år har fibernätet varit skadefritt men i år har råttor tagit sig in i ett skåp i Vall trots lecakulor i botten och skadat flera kundfibrer. Skadorna kunde dock ha varit mer omfattande om stamfibern skadats vilket inte var fallet.

Det 10-åriga avtalet med vår kommunikationsoperatör Telia går ut under 2021 (2023 för Träkumla). Detta gör att vi har börjat förbereda nästa upphandling genom att delta i Fibernät Gotlands informationsträffar med Telenor, IP-Only och Telia. Valet står nu mellan att behålla Telia eller handla upp en ny kommunikationsoperatör. Ett byte av operatör är både tekniskt och administrativt komplicerat och omfattande. Byte till en ny operatör innebär bland annat att all teknisk utrustning i nodhus och hemmen måste bytas ut. Marknaden är också begränsad och i dagsläget dominerad av Telia.

Föreningen uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR General Data Protection Regulation) som gäller från den 25 maj 2018.

Medlemsavgiften för 2019 blir oförändrad 100 kr.

Vi tillönskar våra medlemmar och samarbetspartners
Gott Nytt År
Styrelsen/Sören Åkerblom

Planerat fiberavbrott den 16 oktober kl. 07-16

by

Planerat fiberavbrott den 16 oktober kl. 07-16

Alla kunder berörs när föreningen byter ut ett fiberskåp i Hogrän, som är en knutpunkt i nätet. Det har blivit för trångt och inte längre driftsäkert, samtidigt flyttas 18 kunder från Bander-noden till Vall-noden, för att kunna ansluta nya kunder i framtiden.

Så fort skåpet är på plats svetsas först länkarna till noderna, (ca 20 fibrer) när det är klart får alla kunder i Träkumla, Vall, Akebäck, Mästerby och de flesta i Hogrän ljus i fibern igen. Därefter Stenkumla och sist de som flyttas från Bander.

Det är 132 fibrer som skall svetsas om, så risken finns att någon blir felkopplad, hoppas ni har överseende med det.

I slutet av denna vecka kommer uppraderingar göras i Vall Telestation, (ny trunk, switch och odf) kan medföra kortare avbrott.

Ni som ev. saknar uppkoppling den 17 oktober ring Sören  070 444 38 25

Styrelsen
Vall-Hogrän-Mästerby-Träkumla fiber

ÅRSSTÄMMA 17 APRIL 2018

by

Kl 19.00 i Vall Hembygdsgård

  • Förhandlingar
  • Anne Ståhl Mousa, bredbandsansvarig på regionen informerar bl.a. om framtidens digitala tjänster.

Dagordning och Verksamhetsberättelse delas ut på mötet.

Vi bjuder på smörgåstårta dricka och kaffe.

Välkomna/Styrelsen

Årsrapport 2017

by

Årsrapport 2017

Föreningen har nu passerat 400 uppkopplade fiberanslutningar.
Under året har ytterligare 7 fastigheter anslutits.
Vi har nu 419 fastigheter anslutna varav 401 är uppkopplade.
Flera av fastigheterna som anslutits i efterhand har skett vid ägarbyte.
När det funnits slangar dragna till tomtgräns, har det varit problem
med fiberblåsningen pga. vatten läckt in.

 

Det har varit en del driftstörningar i Telias nät som påverkat tv-sändningar och
ip-telefoni.
Mästerby har drabbats av många strömavbrott under året. Vid många korta avbrott
skadas lätt utrustning som Gateway och digitalbox. Sören har fått många samtal från
medlemmar som haft problem med ip-telefoni och digital-tv. Han har ringt till Telias
support för de medlemmar som inte fått ordning på sina problem trots
flera kontakter med supporten.

När problemen kvarstår efter upprepade omstarter av Gatewayen skall den bytas ut.

Ni som har liknande återkommande problem skall ringa Telias support 020 755 766,
välj alt.2 och begära att få Gatewayen utbytt kostnadsfritt.

Vi saknar fortfarande backupper i noderna Vall och Bander. När Telia lägger ner
stationerna hösten 2018 hoppas vi få tillgång och installera backupper där.
Fibernätet har varit skadefritt ytterligare ett år. Nya märkskyltar har monterats på
samtliga skåp och samtidigt gjorts förebyggande underhåll (rensat bort sly, slingrande
växter, myror, getingbon och efterfyllt med lecakulor).
 

Många fastigheter har bytt ägare under året vilket medfört merarbete för kassören.
Om ni skall sälja fastigheten kontakta då kassören i god tid innan nya ägarna tillträder.
Det är viktigt att föreningen får informera tillträdande om övertagandet av fiberanslutningen.
Utrustningen som tillhör fastigheten lämnas kvar om nya ägarna övertar
fiberanslutningen, annars skall den lämnas tillbaka till föreningen.

Medlemsavgiften för 2018 blir oförändrad 100kr.

Vi tillönskar våra medlemmar och samarbetspartners
God Jul Och Gott Nytt År
Styrelsen

Årsstämma 18 april kl 19.00 i Vall Hembygdsgård

by

Årsstämma 18 april kl 19.00 i Vall Hembygdsgård

 

Åren går fort, bara 4 år kvar på vårat avtal med Telia..

  • Förhandlingar
  • Anne Ståhl Mousa, bredbandsansvarig på Regionen kommer och informerar om vilka möjligheter fibernätet ger oss i framtiden, och hur vi i fortsättningen måste uppgradera och säkra nättrafiken för kommande tjänster.

Dagordning och Verksamhetsberättelse delas ut på mötet.

Vi bjuder på Smörgåstårta och kaffe.

Välkomna/Styrelsen

Årsrapport 2016

by

Årsrapport 2016

Föreningen har projekterat och kopplat upp ytterligare 8 nya anslutningarna under året i Träkumla. Vi har nu 412 fastigheter anslutna, varav 394 är uppkopplade

Geab har under året grävt ner högspänningsledningar i Hogrän och Stenkumla mycket nära våra fiberledningar, de har även korsat på många ställen, vilket medfört många ledningsärenden och ledningsutsättningar. En avgrävning har skett på en fastighetsfiber vid Myrse som Geab tagit på sig.

Det har varit driftstörningar i Telias nät även detta år och många strömavbrott i Mästerby som drabbat kunder i Mästerby och Hogrän, tyvärr mycket krångel med TV ´n när strömmen kommit tillbaka och man måste koppla ur digitalboxen från nätet och starta om gatewayn, vänta till den är klar och sedan koppla in digitalboxen till nätet igen. Vi saknar fortfarande backupper i noderna Vall och Bander.

Det har inte varit några strömavbrott i Vall sedan GEAB grävt ner hög och lågspänningsledningarna.

Föreningen har inte haft några råttskador på nätet sedan 2014 då vi fyllde våra fiberskåp nertill med lecakulor.

Supportlänken på hemsidan har hjälp många i samband med driftstörningar.

Medlemsavgiften för 2017 blir oförändrad 100kr.

 

Vi tillönskar våra medlemmar och samarbetspartners
God Jul Och Gott Nytt År
Styrelsen

 

Årsstämma 13 april 2016

by

Kl 19 00 i Vall Hembygdsgård

• Förhandlingar

• Underhållning

Vi bjuder på smörgåstårta, dricka och kaffe

VÄLKOMNA
Styrelsen i Vall-Hogrän-Mästerby Fiber ekonomisk förening